Resonance (Resonantie)

Wat is resonance?:

Resonance (resonantie) is: Het overbrengen van een trilling van het ene lichaam naar het andere wanneer de frequentie van het eerste lichaam exact, of bijna exact, de natuurlijke ffequentie van het tweede lichaam is. Remanent Maatregel van het vermogen van een band om magnetisatie te behouden nadat het krachtveld is verwijderd. Remanentie wordt gemeten in gauss, een eenheid van magnetische energie.

Image result for resonance
Wat is resonance?

Related Articles

Responses