resonantie

Resonance (Resonantie)

Wat is resonance?: Resonance (resonantie) is: Het overbrengen van een trilling van het ene lichaam naar het andere wanneer de frequentie van het eerste lichaam exact,

Lees verder »