Muziektheorie

Accelerando

Wat is Accelerando?: Accelerando is Het sneller in tempo worden van de muziek vaak aangeduidt met acc. of accel.. Een goed muziekvoorbeeld is “In de grot van de bergkoning” (Edward

Lees verder »

Aeolisch (Aeolian)

Wat is Aeolisch?: Aeolisch is een in de 16de eeuw toegevoegde toonsoort voor kerkelijke muziek waaruit later de kleine-tertstoonladder is ontstaan

Lees verder »

Afterbeat

Wat is Afterbeat?: Muziekstijl met het accent op de tweede en vierde tel. Deze accentverdeling geldt vaak voor de begeleidende instrumenten, niet voor de melodiepartij

Lees verder »
Er zijn oneindig veel sterren maar niet oneindig veel artikelen...