Geluidstheorie & Sound Design

Geluid

Wat is Geluid?: Geluid is: Alle met het oor waarneembare trillingen. Het menselijk oor kan geluidstrillingen waarnemen die liggen tussen 16 en 20.000 Hertz.  

Lees verder »

Klankbron

Wat is een Klankbron?: Een klankbron is: Het onderdeel van een instrument dat in trilling wordt gebracht (snaar, luchtkolom of vel).

Lees verder »

Kamertoon

Wat is de Kamertoon?: De Kamertoon is: internationaal vastgestelde toon voor het stemmen van instrumenten. De kamertoon A1 is in 1939 vastgesteld op 440 Hz.

Lees verder »

Klankkleur

Wat is Klankkleur?: Klankkleur is: De klank van de instrumenten (donker, helder, scherp, dof). Elk instrument heeft een ander geluid. Verschil in klankkleur is het gevolg

Lees verder »

Sinustoon

Wat is een Sinustoon?: Een sinustoon is: Toon zonder boventonen, kan alleen door een toongenerator worden voortgebracht.

Lees verder »

Timbre

Wat is Timbre?: Timbre is: De eigen klankkleur van een instrument. De term wordt ook gebruikt voor menselijke stemmen.

Lees verder »

ADSR

Wat is ADSR?: ADSR is een Afkorting voor Attack, Decay, Sustain & Release. zie ook geluids envelope.

Lees verder »
Er zijn oneindig veel sterren maar niet oneindig veel artikelen...