Frequentierespons (Frequency Response)

frequentierespons (frequency response):

Een maat voor het vermogen van een audiosysteem om een ​​bereik van frequenties met dezelfde relatieve luidheid te reproduceren; meestal weergegeven door een grafiek.

Afbeeldingsresultaat voor frequentierespons
 

Het meet of en hoe goed een bepaalde audiocomponent al deze hoorbare frequenties reproduceert en of het tijdens het passeren wijzigingen in het signaal aanbrengt. Wat is bijvoorbeeld de laagste frequentie die subwoofer X kan reproduceren. Behoudens opzettelijke EQ-instellingen, moet de ideale frequentie-output van een component gelijk zijn aan de input, om het signaal niet te veranderen. Dit wordt vaak een “vlakke” frequentierespons genoemd, waarbij een sinusgolf met een vast volume (gemeten in decibel) door het systeem kan worden gezwaaid en bij alle frequenties aan de uitgang dezelfde amplitude zal hebben.

Waarom is Frequentierespons belangrijk?

Een audioapparaat met een goede frequentierespons kan alle lage, midden en hoge tonen correct afspelen en in de juiste verhouding tot elkaar, en dat is wat onze oren vertelt of dit een high-fidelity-apparaat is met rijke, levendig geluid.

Onthoud het volgende om je te helpen de frequentierespons te begrijpen: de luidheid van geluid wordt uitgedrukt in een maateenheid die decibel of dB wordt genoemd. Vervolgens zeggen we hoeveel decibel (dB) de apparatuur varieert van perfect tot een bepaald frequentiebereik. 1dB wordt algemeen beschouwd als de kleinste verandering in geluidsdrukniveau (SPL) die consequent door iemand herkenbaar is. 3dB is een duidelijke, maar nog steeds relatief subtiele verandering in luidheid. De dB-schaal is logaritmisch (niet lineair), dus 10 dB luider is “twee keer zo luid”.

 

Oftewel, Frequentierespons meet of en hoe goed een bepaalde audiocomponent al deze hoorbare frequenties reproduceert en of het tijdens het passeren wijzigingen in het signaal aanbrengt. Een maat voor het vermogen van een audiosysteem om een ​​bereik van frequenties met dezelfde relatieve luidheid te reproduceren; meestal weergegeven door een grafiek.

Related Articles

Responses