Precedence Effect

Wat is het precedence effect?:

Het precedence effect is: De neiging om directe en onmiddellijke herhalingen van een geluid waar te nemen als afkomstig van dezelfde positie of richting, zelfs als directe herhalingen uit een andere richting luider zijn. Ook bekend als het Haas effect.

Image result for precedence effect
Wat is het precedence effect?

Related Articles

Responses