Expander

Expander:

Een versterker waarbij het uitgangssignaal dynamisch is

Expander

Expanders vergroten het verschil in luidheid tussen zachtere en luidere delen van audio, waardoor zachte geluiden zachter worden en harde geluiden harder. Ze zijn vrijwel het tegenovergestelde van compressoren die werken door het volume lager te zetten wanneer het signaalniveau onder de drempelwaarde en het volume weer hoger zetten als het signaalniveau de drempel overschrijdt.

speaker, expander

Uitbreiden is handig als je het dynamisch bereik van de audio wilt vergroten. Bijvoorbeeld als u een opname met veel ruis heeft en het volume van de zachtere delen wilt verlagen, zodat je de ruis niet zo veel opmerkt . Een neveneffect van expanders is dat ze de manier waarop geluiden wegsterven veranderen en uiteindelijk stillere delen van je audio kunnen dempen die je wilt behouden.

Ze worden gebruikt om compressie in sommige circuits te ‘ongedaan maken’ (companding). Vaker worden expanders gebruikt voor ruisonderdrukking. Bij deze toepassing (neerwaartse expansie) wordt een drempel ingesteld op een niveau onder gewenste audiosignalen, maar boven de ruisvloer. Wanneer het signaal onder de drempel komt, wordt expansie toegepast, waardoor het signaal nog verder naar beneden wordt gedrukt, waardoor het ruisniveau wordt verminderd. Een uitbreiding kan bijvoorbeeld worden opgesteld met een verhouding van 1: 6. Dit betekent dat voor elke verandering van 1 dB ingangsniveau die de expander ziet, deze een verandering van 6 dB zal uitvoeren. Wanneer een signaal met 2 dB onder de drempel zakt, daalt de output van de expander met 12 dB, op dezelfde manier daalt het niveau van elke achtergrondruisvloer.

Waarom een ‚Äč‚Äčexpander gebruiken?

Een expander kan worden gebruikt om het tegenovergestelde resultaat van een compressor te bereiken, door het dynamisch bereik uit te breiden in plaats van het te comprimeren. Daarom kunnen expanders het beste worden gebruikt als u een groter dynamisch bereik wilt hebben.

expanders kunnen worden gebruikt om instrumentale of vocale uitvoeringen wat gevarieerder in volume te maken. Dit kan erg handig zijn als je een meer organisch geluid wilt. Dit kan echter de aanwezigheid in de mix verminderen. Het kan mogelijk ook onnatuurlijk pompen veroorzaken, aangezien deze uitbreidingen in dynamisch bereik worden veroorzaakt door wiskundige processen die niet op de hoogte zijn van muzikale frasering.

Een van de belangrijkste toepassingen van expanders is het mixen van een opgenomen drumstel. Elke drum is individueel gemicrofoond, waardoor elk een apart kanaal op de mixer heeft. Totale isolatie is echter moeilijk, en stukjes van de andere drums zullen ongetwijfeld doorlopen in andere microfoons.

Oftewel, Expanders vergroten het verschil in luidheid tussen zachtere en luidere delen van audio, waardoor zachte geluiden zachter worden en harde geluiden harder. Ze zijn vrijwel het tegenovergestelde van compressoren die werken door het volume lager te zetten wanneer het signaalniveau onder de drempelwaarde en het volume weer hoger zetten als het signaalniveau de drempel overschrijdt.

Related Articles

Responses