Ohm

ohm:

Een eenheid van weerstand tegen stroom.

volt meter, ohm
 

Wat is ohm (Ω)?

is een eenheid van een elektrisch circuit dat wordt gedefinieerd als de elektrische weerstand tussen twee punten van een geleider wanneer een constant potentiaalverschil van één volt, toegepast op deze punten, in de geleider een stroom van één ampère produceert, de geleider niet zijnde de zetel van elke elektromotorische kracht. ​

Weerstand wordt uitgedrukt in Ohm. Het is het getal dat je krijgt als je de spanning deelt door de stroom. (R = U/I).

De elektrische weerstand wordt uitgedrukt in ohm. Dit is de eenvoudige definitie van de Wet van Ohm. Een meer uitgebreide verklaring luidt als volgt: “De ohm is de elektrische weerstand tussen twee punten van een homogene geleider als bij een constant potentiaalverschil van 1 volt tussen die punten een constante stroom van 1 ampère ontstaat.” Hierbij geldt: weerstand = spanning/stroomsterkte. In symbolen is dit R = U/I, waar ‘U’ staat voor spanning, ‘I’ voor stroomsterkte in ampère en ‘R’ voor weerstand.

 

Spanning is het verschil in elektrische energie tussen twee punten, in volt (V). Stroomsterkte is het verplaatsen van positieve lading, in ampère (A). Weerstand is de eigenschap van een materiaal om de doorgang van elektrische stroom te belemmeren. Het lopen van stroom door materiaal gebeurt niet ongehinderd: daar is energie voor nodig. Er is dus sprake van weerstand,

Spanning, Stroom en Weerstand

  • Spanning geef je aan met de letter U en meet je in Volt (V),
    lage voltages geef je aan milliVolt (mV=1/1000e =0,001 volt)
  • Stroom geef je aan met de letter I en meet je in Ampère (A),
    lage amperages geef je aan in milli-Ampere (mA= 0,001 Ampère)
  • Weerstand geef je aan met de letter R en meet je in Ohm (Ω)

Oftewel, Weerstand wordt uitgedrukt in Ω . Het is het getal dat je krijgt als je de spanning deelt door de stroom. (R = U/I). De elektrische weerstand wordt uitgedrukt in ohm. Dit is de eenvoudige definitie. Een meer uitgebreide verklaring omtrent ohm luidt als volgt: Het is de elektrische weerstand tussen twee punten van een homogene geleider als bij een constant potentiaalverschil van 1 volt tussen die punten een constante stroom van 1 ampère ontstaat.

Related Articles

Responses