Related Articles

Accelerando

Wat is Accelerando?: Accelerando is Het sneller in tempo worden van de muziek vaak aangeduidt met acc. of accel.. Een goed muziekvoorbeeld is “In de grot van de bergkoning” (Edward…

Crescendo

Wat is Crescendo?: Crescendo is: een dynamisch voordrachtsteken voor het toenemen in toonsterkte. Vaak aangeduidt met Cresc. cr of . Het meest indrukwekkende crescendo is wel de…

Responses