Related Articles

Crescendo

Wat is Crescendo?: Crescendo is: een dynamisch voordrachtsteken voor het toenemen in toonsterkte. Vaak aangeduidt met Cresc. cr of . Het meest indrukwekkende crescendo is wel de…

Accelerando

Wat is Accelerando?: Accelerando is Het sneller in tempo worden van de muziek vaak aangeduidt met acc. of accel.. Een goed muziekvoorbeeld is “In de grot van de bergkoning” (Edward…

Responses