Crescendo

Wat is Crescendo?:

Crescendo is: een dynamisch voordrachtsteken voor het toenemen in toonsterkte. Vaak aangeduidt met Cresc. cr of . Het meest indrukwekkende crescendo is wel de Bolero van Ravel waarin in een kwartier tijd een crescendo wordt gemaakt van ppp naar fff.

Related Articles

Responses