Geluidsabsorptie Coëfficiënt (Sound Absorption Coefficient)

geluidsabsorptie coëfficiënt (sound absorption coefficient):

Een maat voor het geluidsabsorberende vermogen van een oppervlak. Deze coëfficiënt wordt gedefinieerd als de hoek van opvallend geluid dat door een oppervlak wordt geabsorbeerd. Waarden variëren van homogeen 0,01 voor marmer tot 1,00 voor de materialen die worden gebruikt in een bijna akoestisch dode behuizing. Ook gekend als noise reducfion coefficient (NRC).

Afbeeldingsresultaat voor sound absorption coefficient
geluidsabsorptie coëfficiënt (sound absorption coefficient)

Related Articles

Responses