ADSR

Wat is ADSR?

ADSR is zoals je wellicht al had verwacht, een afkorting die staat voor Attack / Decay / Sustain / Release. “Oké leuk, maar wat betekent dat nou en waar heeft het mee te maken?” In basis hebben Attack, Decay, Sustain en Release te maken met het volumeverloop van een geluidsbron in een Synthesizer. Als je een toets op je midi-keyboard of hardware-synthesizer drukt, hoor je dan gelijk de sound, of wordt de sound er als het ware langzaam ingedraaid? Als je de toets ingedrukt houdt, blijf je dan de sound continu even hard horen, of wordt hij langzaam zachter? Dit zijn beide voorbeelden van ADSR-instellingen. Het volumeverloop noemen we in Synthesizer-taal ook wel de “Envelope”.
adsr

Termen

Attack

Met de Attack-knop kun je instellen hoe lang het duurt voordat het geluid zijn maximale geluidsvolume (peak) heeft bereikt, gerekend vanaf het exacte moment dat je de keyboard-toets indrukt. De eenheid waarmee je dit instelt wordt vaak uitgedrukt in milliseconden. Je kunt vaak ook nog met een volumeknop instellen hoe hard de peak aan het eind van de Attack moet klinken.

Decay

Met de Decay-knop kun je instellen hoe lang het duurt voordat het geluid van de peak van de Attack naar de Sustain loopt. De eenheid waarmee je dit instelt, wordt vaak uitgedrukt in milliseconden. Decay betekent overigens “vergaan” in het Nederlands. Dus een soort van afdaling.

Sustain

Met de Sustain-knop stel je het volume in waarmee de sound klinkt, tot het moment dat je de keyboard-toets loslaat. Wat er gebeurt met het geluid wanneer je de keyboard-toets loslaat, beïnvloed je met Release.

Release

Met de Release-knop kun je instellen hoe lang het duurt voordat het geluid van de Sustain afzwakt tot een totale stilte, zodra je de keyboard-toets loslaat.
In sommige gevallen heb je ook nog de Hold-knop. Hiermee kun je instellen hoe lang het geluid op het volume van de Sustain doorklinkt, voordat deze af begint te zwakken zoals is ingesteld met de Release-knop.

Toepassen

Zoals eerder vermeld, is de “Envelope” het volumeverloop van de sound. Echter kun je een Envelope ook toepassen op andere onderdelen van de synthesizer i.p.v. het volume van de sound. Zo kun je een Envelope ook toewijzen aan een Filter-knop, bijvoorbeeld de Cut-Off-knop. Je kan dan in wezen het volgende instellen:
Attack : Hoe lang duurt het voordat de Cut-Off-knop open (of dicht) wordt gedraaid?
Decay : Hoe lang duurt het voordat de Cut-Off-knop van de Attack-waarde naar de Sustain-waarde wordt gedraaid?
Sustain : Hoe ver staat de Cut-Off-knop opengedraaid, zolang de sound blijft klinken?
Release : Hoe lang duurt het voordat de Cut-Off-knop wordt dichtgedraaid, zodra de keyboard-toets is losgelaten?
Voorbeelden van software-synthesizers waarbij je veel verschillende knoppen kan beïnvloeden met de Envelope zijn Native Instruments Massive en LennarDigital Sylenth1.

 

Related Articles

Responses