Psalm

Wat is een Psalm?:

Een psalm is: Gewijde zang, meestal op bijbelse teksten. De naam psalm gaat terug op de honderdvijftig liederen van de Israëlieten zoals die zijn opgetekend in het Oude Testament.

Related Articles

Responses