Melodie-Instrumenten

Wat zijn Melodie-instrumenten?:

Melodie-instrumenten zijn: instrumenten waarop alleen een melodie kan worden gespeeld, dus telkens één toon tegelijk. Daarnaast zijn er akkoordinstrumenten.

Related Articles

Unisono

Wat is Unisono?: Unisono is: Eenstemmig. Alle of een aantal stemmen spelen of zingen tegelijkertijd dezelfde melodie. Deze kan ook een octaaf (acht tonen) hoger gespeeld…

Variatie

Wat is Variatie?: Variatie is: Een speciale manier om een melodie te herhalen. Een variatie is een kleine verandering van de oorspronkelijke melodie. Ondanks deze verandering…

Elektrofonen

Wat zijn elektrofonen?: elektrofonen zijn: muziekinstrumenten waarbij elektriciteit een wezenlijk bestanddeel bij de klankproductie is. We onderscheiden instrumenten waarbij de klank mechanisch wordt voortgebracht maar elektronisch…

Responses