Related Articles

Tempo

Wat is Tempo? Tempo is de snelheid waarmee een muziekstuk wordt gespeeld. Er zijn drie primaire manieren waarop dit wordt gecommuniceerd: BPM, Italiaanse terminologie en…

Responses