Related Articles

Poco

Wat is Poco?: Poco is: Toevoeging bij karakter- of dynamiekaanduidingen: een weinig. De aanduiding ‘poco meno forte’ staat bijvoorbeeld voor ‘iets minder sterk’.

Mars

Wat is een Mars?: Een mars is: compositie in marstempo, oorspronkelijk bedoeld om op te marcheren. Ook wel aangeduid als marcia (Italiaans), march (Engels), marche…

Responses