Uitvallen (Dropout)

Uitvallen (dropout):

(1) Een plotselinge verzwakking van geluid of verlies van beeld als gevolg van een onvolkomenheid in de magnetische coating. (2) Plotselinge verzwakking in een draadloos microfoonsignaal als gevolg van een obstructie of een andere storing.

Afbeeldingsresultaat voor audio dropout waveform
Uitvallen (dropout)

Related Articles

Responses