Related Articles

Write Mode

write mode: De werkingsmodus in een geautomatiseerde afmixperiode waarin de bedieningselementen op conventionele wijze worden aangepast en de aanpassingen op de computer worden gecodeerd voor…

Update Mode

update mode: Werkingsmodus in een geautomatiseerde afmix functie wanneer een gecodeerde besturing kan worden vastgelegd zonder de codering van de andere bedieningselementen te be├»nvloeden. Zie…

Responses