Related Articles

Poco

Wat is Poco?: Poco is: Toevoeging bij karakter- of dynamiekaanduidingen: een weinig. De aanduiding ‘poco meno forte’ staat bijvoorbeeld voor ‘iets minder sterk’.

Responses