Impressionisme

Wat is het Impressionisme?:

Het impressionisme is: kunststijl uit de tweede helft van de 19de eeuw, waarbij de kunstenaars weergeven wat hun oog of hun oor waarneemt. Bij impressionistische muziek is de stemming het belangrijkste element.

Related Articles

Responses