Grensmicrofoon (Boundary Microphone)

Grensmicrofoon (boundary microphone): 

Een microfoon waarvan de capsule gelijk staat met of waaraan een dosis is toegewezen, maar op een precieze afstand van een reflecterend oppervlak zodat er geen faseverwijdering is van gereflecteerd geluid bij hoorbare frequenties

Afbeeldingsresultaat voor boundary microphone
Grensmicrofoon (boundary microphone)

Related Articles

Responses