Related Articles

Contrast

Wat is Contrast?: Contrast is: tegenstelling. Plotseling komt er iets heel anders. Er zijn verschillende varianten: – melodisch contrast – twee heel verschillende melodieën. –…

Poco

Wat is Poco?: Poco is: Toevoeging bij karakter- of dynamiekaanduidingen: een weinig. De aanduiding ‘poco meno forte’ staat bijvoorbeeld voor ‘iets minder sterk’.

Responses