Greide Húskes – Heech en Dreech
(Weiland Huisjes – Hoog en Droog)

Landschap | Groep 3&4

Een grote muur van klei en zand, vlakbij de zee. Een perfecte plek om te wonen. De zee komt er nog net aan toe. We kunnen er jagen, noten en bessen verzamelen en vissen. Eerst kwamen we er alleen in de zomer maar nu hebben we er een huis gebouwd, van modder en stront… Echt waar!

We wonen er nu al heel lang, en ons huisje bouwen we steeds een beetje hoger. De buren om ons heen doen dat ook. En op een dag besluiten we onze eiland-huisjes te verbinden. We bouwen een echte dorpsterp. Iedereen zit hoog en droog en veilig tegen de zee.

In dit programma gaan kinderen aan de slag met kwelderwallen, terpen en dijken. Ze leren over het ontstaan van de kwelderwal, hoe deze voor bewoning in de Waadhoeke zorgde en hoe ze zich uiteindelijk ontwikkelden tot de terpdorpen zoals we die nu kennen. Door middel van interactieve elementen in de klas leren de kinderen hoe terpen tot stand kwamen. De kinderen gaan daarbij zelf actief aan de slag. We combineren dit (voor zover dat mogelijk) met een bezoek aan de terp in eigen dorp of stad.

Programmaduur 1 uur, in de klas

Hallo! Ik ben Lotte,
als je vragen hebt over het programma van Waadzinnig kun je me die altijd stellen.