Hoofdstuk 1, Les 1
In Progress

Audio: Latency

Vrij vertaalt is ‘Latency’ de vertraging die plaatsvindt wanneer geluid Ableton binnenkomt (input latency) en de vertraging die plaatsvindt wanneer het geluid Ableton verlaat (Output Latency). Deze vertraging wordt uitgedrukt in milliseconden. De input latency en de output latency bij elkaar opgeteld vertelt je de totale vertraging (Overall Latency) die er plaatsvindt tussen het moment dat het signaal Ableton binnenkomt en weer verlaat.

Voorbeeld: Je hebt een MIDI Keyboard aangesloten op je computer. Je drukt een toets in en er wordt een signaal naar je computer verstuurt die er 100 milliseconden over doet om Ableton te bereiken. Dan is de ‘Input Latency’ 100ms. Vervolgens verwerkt Ableton dit signaal en stuurt dit naar de hardware (je geluidskaart/audio interface) in een tijd van 150 milliseconden. Dan is de ‘Output Latency’ 150ms. De totale vertraging (‘Overal latency’) is de input latency en output latency bij elkaar opgeteld dus 100ms + 150ms = 250ms