Hoofdstuk 1, Les 1
In Progress

Audio: Latency: Buffer size

Omdat de latency er voor zorgt dat signalen niet direct te horen zijn op het moment dat ze verstuurt worden, is ‘Buffer Size’ in het leven geroepen.

Dit zorgt ervoor dat de processor van je computer harder gaat werken om de latency te verkleinen. Dit kan aan beide de input en de output kant. Een te kleine buffer size kan ervoor zorgen dat er haperingen in de audio ontstaan omdat je processor harder moet werken dan hij aankan. Het is dus belangrijk een goede balans tussen de buffer size en de latency te vinden.