Saepckes Schatten
Museum Martena

Franeker, december 2022

Beste leerkracht,
Museum Martena ontvangt heel graag kleuters! Ons programma ‘Saepckes Schatten’ laat kleuters op
een speelse manier kennismaken met het museum. De kleuters gaan het kasteel van jonkvrouw
Saepcke bezoeken. De groepen worden ontvangen door een knecht met een prachtige gekleurde
livrei aan. In zijn zakken vindt de knecht de meest vreemde zaken: een puzzelstuk, een waaier, een
schaartje… Elk voorwerp leidt de kinderen letterlijk naar een verhaal of een opdracht. Van elke
activiteit nemen ze ook iets mee, zodat er thuis of op school op teruggekomen kan worden.

Een voorbeeld
Er komt een waaier uit de jas van de knecht … we gaan op zoek naar een persoon waar de waaier bij 
past. Dat is Saepcke van Vervou, de jonkvrouw van het Martenahuis. We vinden haar in de 
Schilderijenzaal. Ze is gekleed in zeventiende-eeuwse kleding. Zij vindt dat de kinderen maar vreemde 
kleren aanhebben. Kunnen zij zich niet aankleden zoals het vroeger normaal was? Saepke heeft 
verschillende soorten kleding op voorraad. Enkele kinderen gaan zich verkleden en dan kijkt iedereen: 
is dat nou prettige kleding?

Achtergrondinformatie
✓ Tijd in het museum: 45 – 60 minuten.
✓ Klas verdelen in groepjes van 6 tot 8 kleuters. De leerkracht deelt de groepjes vooraf in.
✓ Elk groepje wordt begeleid door twee volwassenen: een leerkracht / ouder, en een educator van Museum Martena
✓ De kinderen voeren activiteiten uit in circuit-vorm
✓ Alle activiteiten passen binnen de kerndoelen (vooral kerndoel 1, 12 en 56).
✓ Het programma kan ook in het Fries uitgevoerd worden

Tot in het Museum Martena!

PDF: Lesbrief Saepckes Schatten

Hallo! Ik ben Lotte,
als je vragen hebt over het programma van Waadzinnig kun je me die altijd stellen.