Les 2 | Bezoek op locatie NoarderLeech

Vlieg mee met de vogels op het Noarderleech. Rugzak op, verrekijker mee en ogen en oren open.
Ontdek ‘de grote vier’ van de weidevogels in dit buitendijkse natuurgebied. De route is aangegeven
met paaltjes, ongeveer 3,5 kilometer lang en duurt ongeveer 2 uur. De activiteit vindt plaats onder
eigen begeleiding van ouders/begeleiders. Het is handig de kinderen alvast in groepjes van 4 á 5 in te
delen. Voor elk groepje ligt een rugzakje klaar met een opdrachtenboekje en de benodigde materialen.
In het opdrachtenboekje is uitleg en routekaartje te vinden. De rugzakjes liggen op de afgesproken tijd
klaar in het Kweldercentrum. Ze liggen op de bovenverdieping in een houten kist die links in de hoek
staat. Na afloop mogen de rugzakjes weer terug in de kist gelegd worden. Samen met Mark gaan de kinderen een Soundscape maken geïnspireerd op de geluiden van het wad.

Bekijk het actuele rooster op Planned Culture. Veel plezier gewenst!

Hallo! Ik ben Lotte,
als je vragen hebt over het programma van Waadzinnig kun je me die altijd stellen.